SZCZEGÓŁY ZAGADNIENIA

Efektywny sponsoring. Perspektywa kibica.

Chcesz wiedzieć w jaki sposób kibice postrzegają sponsorów?

Wyniki badania pokazują, że warto sięgać po sponsoring sportowy. Stopień przywiązania kibiców do klubów piłkarskich jest duży, a najsilniejszym uczuciem jest tożsamość.

Zapoznaj się z raportem

Krótkie wnioski z badania

Warto odnotować, że kibice są prawdopodobnie najliczniejszą, a zarazem najbardziej angażującą się społecznością pasjonatów w Polsce. Potwierdzeniem tej tezy może być ilość osób, która wzięła udział w niniejszym badaniu. Blisko 15.000 osób zapragnęło powiedzieć sponsorom co jest dla nich ważne.

Niniejsze badanie pokazuje również, że relacje: sponsor – klub – kibice są oceniane przez fanów piłki nożnej zazwyczaj pozytywnie. Dla nich najważniejszy w sponsoringu jest fakt wsparcia finansowego ich ukochanego klubu. Co więcej, kibice pozytywnie oceniają aktywność klubów w zakresie kształtowania własnego wizerunku w mediach. W tym zakresie warto czerpać z umiejętności tych organizacji, które zazwyczaj lepiej niż biznes czują swoich fanów.

Wyniki badania pokazują, że warto sięgać po sponsoring sportowy. Stopień przywiązania kibiców do klubów piłkarskich jest duży, a najsilniejszym uczuciem jest tożsamość. Warto też odnotować, że prawdopodobnie jest to najliczniejsza, a zarazem najbardziej angażująca się społeczność pasjonatów w Polsce. Potwierdzeniem tej tezy może być ilość osób, która wzięła udział w niniejszym badaniu. Blisko 15.000 osób zapragnęło powiedzieć sponsorom co jest dla nich ważne.

Niniejsze badanie pokazuje również, że relacje: sponsor – klub – kibice są oceniane przez fanów piłki nożnej pozytywnie. Dla nich najważniejszy w sponsoringu jest fakt wsparcia finansowego ich ukochanego klubu. Co więcej, kibice pozytywnie oceniają aktywność klubów w zakresie kształtowania własnego wizerunku w mediach. W tym zakresie warto czerpać z umiejętności tych organizacji, które po prostu lepiej niż biznes czują swoich fanów.

Istnieje jednak spory potencjał, który jest jeszcze niewykorzystany przez firmy. Jest nim CSR. Bezpośrednie relacje biznes – kibice są słabo rozwinięte. Potwierdzeniem tej tezy jest dziesięciokrotna rozbieżność między potrzebami kibiców, a postrzeganą przez nich aktywnością marketingową sponsorów w zakresie CSR. Warto zastanowić się, czy warto kibiców traktować wyłącznie jako potencjalnych konsumentów. Może bardziej efektywne będzie podejście partnerskie i realizacja wspólnych akcji i projektów? Tam, gdzie tak się dzieje, gdzie organizacje kibiców traktuje się jak prosumentów czy interesariuszy, firmy odnoszę lepsze efekty swojego zaangażowania w sponsoring sportowy.

Trzeba też zaznaczyć, że powyższe wnioski odnoszą się do wyników badania ogółu kibiców polskich klubów piłkarskich, zwłaszcza Ekstraklasy. Na poziomie lokalnym wyniki te są dość zróżnicowane, zwłaszcza w obszarze relacji biznes – kibice

.