Sport Analytics

Analityka sportowa

Home Badania omnibusowe

W jaki sposób skutecznie, ale niedrogo i bardzo szybko dotrzeć do kibiców Twojej dyscypliny i poznać ich opinie?

Poznaj idee, które nam przyświecają przy wykonywanej przez nas pracy.

Niska cena badań

about-us-service-front3

Szybki czas realizacji (3 dni)

Reprezentatywność badań

Czym jest Badanie Omnibusowe?

„Omnibus” polega na regularnym przeprowadzaniu przez agencję badawczą szeregu wywiadów z określoną grupą docelową.

Ankieta jest prowadzona w imieniu kilku różnych organizacji, z których każda płaci za przystąpienie do badania i dodanie własnych pytań. Dzięki temu wszystkie organizacje biorące udział w badaniu mogą dzielić się kosztami ogólnymi badań.

➡️ SAM WYCEŃ BADANIE ⬅️

Cennik

Kwestionariusz
Pytanie otwarte 95,00 zł
Pytanie jednokrotnego wyboru 65,00 zł
Pytanie wielokrotnego wyboru 80,00 zł
Pytanie macierzowe jednokrotne 75,00 zł
Pytanie macierzowe wielokrotne 90,00 zł
Pytanie macierzowe otwarte 130,00 zł
Pytanie NPS (Net Promoter Score) 60,00 zł
Pytanie z suwakiem (skale) 55,00 zł
Formularz 135,00 zł
Pytanie przeciągnij i upuść 70,00 zł
Przydzielanie punktów 65,00 zł
Dodanie załącznika 30,00 zł
Pytanie o liczbę 60,00 zł
Metryczka 
Płeć 0,00 zł
Wiek 0,00 zł
Wykształcenie 60,00 zł
Kolejne pytanie metryczkowe 70,00 zł
Badania ogólnopolskie 0,00 zł
Badanie w jednym województwie 450,00 zł
Badanie w jednym mieście 800,00 zł
Produkt ostateczny
Surowe wyniki (format SPSS) 0,00 zł
Surowe wyniki (format xls) 0,00 zł
Statystyki opisowe (docx ) 250,00 zł
Raport pogłębiony pytania krzyżowe przez metryczkę 850,00 zł

➡️ SAM WYCEŃ BADANIE ⬅️