All posts by Sport Analytics

Home Articles posted by Sport Analytics

Przygody Antoniego. Analityka z Łomży. Odcinek 1. O tym jak Antoni obsługiwał Excela i zawiódł zaufanie trenera od przygotowania fizycznego.

Antoni czeka w pokoju na rozmowę o pracę. W 2011 roku, tablety nie były jeszcze powszechnie stosowane, więc przygotował sobie kilka notatek na swoim czerwonym BlackBerry. Trzeba nadmienić, że z BlackBerry który nadal konkuruje z Androidem na rynku. Antoni wydrukował kilka wykresów i tabel,...
Read More