Kanał Sportowy. Badanie opinii.

Badanie opinii dotyczących Kanału Sportowego odbyło się na próbie 8499 respondentów w dniach 16 – 19 czerwca 2020 roku. Wyniki reprezentatywne ze względu na wiek oraz miejsce zamieszkania (województwo).

Kanał Sportowy jest medium, które jest dość pozytywne odbierane przez sympatyków sportu. Dla 42,8% badanych widzów Kanału Sportowego, dotychczasowa działalność jest raczej dobrze odbierana. Drugą najliczniejszą grupą są osoby niezdecydowane, które wstrzymały się od zabrania stanowiska czy kanał funkcjonuje w sposób dobry czy zły (20,4%). Najmniejszą grupę stanowią widzowie, którym kanał się nie podoba i w sposób negatywny oceniają dotychczasową działalność medium internetowego (5,2%).

Widzowie Kanału Sportowego są z nim praktycznie od samego początku (92,1%).

Minimalnie lepiej medium jest oceniane przez kobiety oraz osoby w wieku 35 – 44 lata. Najbardziej krytyczną grupą są osoby z wykształceniem podstawowym, najmniej zaś z zawodowym.

Kanał Sportowy najlepiej jest oceniany w województwie warmińsko – mazurskim, najgorzej zaś w lubuskim.

Ponad dwie trzecie widzów o istnieniu Kanału Sportowego dowiedziało się na Twitterze.

Trzy na pięć badanych osób oglądając filmy na Kanale Sportowym w tle wykonuje inne obowiązki. Wbrew stereotypom to kobiety koncentrują się bardziej na materiałach umieszczanych na Kanale Sportowym oraz osoby powyżej 45 roku życia. Najmłodsi widzowie (poniżej 24 rż) oraz osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym zdecydowanie częściej wykonują inne czynności śledząc materiały „w tle”.

Najpopularniejszym programem jest Hejt Park (60,6%) orz Misja Futbol (55%). Kobiety zdecydowanie bardziej niż mężczyźni oglądają Top 10 Smokowskiego. Hejt Park jest ulubionym formatem wśród osób z wykształceniem średnim oraz wyższym. Osoby z wykształceniem zawodowym najchętniej śledzą Misję Futbol.

Najbardziej ulubionym dziennikarzem wśród „teamu” Kanału Sportowego jest Mateusz Borek. Tuż za nim plasuje się Krzysztof Stanowski oraz Wojciech Kowalczyk. Pierwszą piątkę domykają Adam Kotleszka oraz Tomasz Smokowski.

Mateusz Borek jest najbardziej popularny wśród mężczyzn, w wieku 35 – 44 lat, z wykształceniem zawodowym. Krzysztof Stanowski natomiast najczęściej wymieniany był przez kobiety, w wieku 35 – 44 lata, z wykształceniem średnim i wyższym.

Jak oceniasz dotychczasowa działalność Kanału Sportowego? Procent
bardzo źle 5,2
raczej źle 18,0
ani dobrze, ani źle 20,4
raczej dobrze 42,8
bardzo dobrze 13,6
Ogółem 100,0

Jak oceniasz dotychczasowa działalność Kanału Sportowego? Średnia
(skala 1 – 5)
Kobieta 3,61
Mężczyzna 3,41

Jak oceniasz dotychczasowa działalność Kanału Sportowego? Średnia
(skala 1 – 5)
poniżej 24 roku życia 3,26
25 – 34 lata 3,44
35 – 44 lata 3,72
45 i więcej 3,40

Jak oceniasz dotychczasowa działalność Kanału Sportowego? Średnia
(skala 1 – 5)
podstawowe 3,22
zasadnicze zawodowe 4,14
średnie 3,44
wyższe 3,41

Jak oceniasz dotychczasowa działalność Kanału Sportowego? Średnia
(skala 1 – 5)
dolnośląskie 3,26
kujawsko-pomorskie 3,43
lubelskie 3,44
lubuskie 2,96
lodzkie 3,41
małopolskie 3,47
mazowieckie 3,39
opolskie 3,47
podkarpackie 3,39
podlaskie 3,35
pomorskie 3,49
śląskie 3,50
świętokrzyskie 3,31
warmińsko-mazurskie 3,67
wielkopolskie 3,37
zachodniopomorskie 3,58


Od kiedy jesteś widzem Kanału Sportowego? Procent
od początku działalności 92,1
od kilku miesięcy 5,5
od miesiąca 0,5
krócej niż miesiąc 0,1
Nie jestem widzem Kanału Sportowego 1,8
Ogółem 100,0

Skąd dowiedziałeś się o istnieniu Kanału Sportowego? Procent
Twitter 65,8
Facebook 5,0
Instagram 1,0
Z kategorii Polecane dla Ciebie na YouTube 10,5
Inne strony internetowe 17,7
Ogółem 100,0

W jakich okolicznościach oglądasz filmy na Kanale Sportowym: Procent
Oglądam je w pełni skoncentrowany, śledząc zarówno obraz jak i dźwięk 39,2
Słucham Kanału w tle wykonując inne obowiązki 60,8
Ogółem 100,0

W jakich okolicznościach oglądasz filmy na Kanale Sportowym: KobietaMężczyzna
Oglądam je w pełni skoncentrowany, śledząc zarówno obraz jak i dźwięk 41,7% 38,9%
Słucham Kanału w tle wykonując inne obowiązki 58,3% 61,1%

< 2425 – 34 35 – 44 > 45
Oglądam je w pełni skoncentrowany, śledząc zarówno obraz jak i dźwięk 35,4% 39,3% 46,6% 54,5%
Słucham Kanału w tle wykonując inne obowiązki 64,6% 60,7% 53,4% 45,5%

podstawowezawodoweśredniewyższe
Oglądam je w pełni skoncentrowany, śledząc zarówno obraz jak i dźwięk 56,2% 58,3% 41,5% 37,3%
Słucham Kanału w tle wykonując inne obowiązki 43,8% 41,7% 58,5% 62,7%

Który cykl programów na Kanale Sportowym oglądasz najchętniej? Procent
Hejt Park 60,6%
Misja Futbol 55,0%
Stanowisko 43,0%
Nocne Zebranie Zarządu 40,1%
Magazyn Lig Egzotycznych 31,9%
LigaPL 20,9%
Smokowski i jego TOP 10 18,5%
La Liga Bonita 18,4%
Smokowski Sprawdza 13,6%
Piłka Nocna 11,1%
Boxing Talk 10,3%
Oktagon Live 9,6%
Materiały promujące gale GROMDA 4,4%
Trening z Kanałem Sportowym 3,8%
Domowy Futbol 0,9%
Inny 2,7%

Który cykl programów na Kanale Sportowym oglądasz najchętniej? KobietaMężczyzna
Hejt Park 53,5% 60,9%
Misja Futbol 48,1% 55,2%
Stanowisko 38,1% 43,2%
Nocne Zebranie Zarządu 36,2% 40,5%
Magazyn Lig Egzotycznych 33,9% 31,9%
LigaPL 17,9% 21,0%
La Liga Bonita 20,9% 18,4%
Smokowski i jego TOP 10 32,0% 18,1%
Smokowski Sprawdza 18,0% 13,4%
Piłka Nocna 9,3% 11,2%
Boxing Talk 12,0% 10,1%
Oktagon Live 8,7% 9,5%
Materiały promujące gale GROMDA 4,1% 12,1%
Trening z Kanałem Sportowym 9,8% 3,6%
Inny. 5,1% 2,6%
Domowy Futbol 4,3% 0,8%

Który cykl programów na Kanale Sportowym oglądasz najchętniej? <2425 – 3435 – 44>45
Hejt Park 62,4% 58,7% 69,0% 39,9%
Misja Futbol 54,6% 55,5% 57,7% 37,0%
Stanowisko 40,7% 44,4% 45,3% 29,8%
Nocne Zebranie Zarządu 40,2% 40,1% 42,0% 28,1%
Magazyn Lig Egzotycznych 33,1% 34,1% 21,7% 14,6%
La Liga Bonita 22,9% 17,2% 12,3% 10,9%
Smokowski i jego TOP 10 18,2% 17,8% 18,5% 42,0%
LigaPL 16,0% 21,1% 31,6% 31,7%
Smokowski Sprawdza 12,9% 12,9% 14,2% 35,3%
Boxing Talk 9,2% 11,3% 9,7% 6,0%
Piłka Nocna 9,2% 11,5% 15,1% 8,1%
Oktagon Live 7,7% 11,3% 8,2% 3,9%
Materiały promujące gale GROMDA 4,3% 3,6% 4,4% 24,8%
Trening z Kanałem Sportowym 2,9% 4,2% 4,6% 2,1%
Domowy Futbol 1,6% 0,3% 0,7% 6,9%
Inny 1,2% 3,4% 3,1% 2,7%

Który cykl programów na Kanale Sportowym oglądasz najchętniej? podstawowezawodoweśredniewyższe
Smokowski i jego TOP 10 75,9% 53,2% 17,1% 17,1%
Smokowski Sprawdza 52,6% 21,0% 13,4% 12,5%
Materiały promujące gale GROMDA 25,8% 6,9% 4,6% 3,8%
Nocne Zebranie Zarządu 23,1% 50,3% 43,8% 39,0%
Misja Futbol 22,5% 80,1% 59,6% 53,4%
Hejt Park 22,5% 49,8% 61,6% 61,5%
Stanowisko 17,8% 34,9% 42,5% 44,2%
Magazyn Lig Egzotycznych 17,2% 27,5% 31,2% 32,9%
La Liga Bonita 11,1% 39,7% 21,4% 16,7%
Domowy Futbol 9,5% 0,0% 1,0% 0,6%
Trening z Kanałem Sportowym 6,0% 12,8% 3,3% 4,0%
Oktagon Live 5,3% 5,5% 12,2% 8,6%
LigaPL 3,1% 34,9% 23,8% 19,7%
Piłka Nocna 3,1% 30,4% 12,8% 10,2%
Boxing Talk 0,0% 0,0% 8,0% 12,2%
Inny. 0,0% 5,5% 1,8% 3,2%

Którą z osób najbardziej lubisz słuchać i oglądać na Kanale Sportowym? Procent
Mateusz Borek 54,2%
Krzysztof Stanowski 45,1%
Wojciech Kowalczyk 34,9%
Adam Kotleszka 29,3%
Tomasz Smokowski 28,9%
Edward Durda 17,4%
Michał Pol 12,3%
Janusz Pindera 11,5%
Łukasz Tralka 4,5%
Dominik Piechota 3,1%
Dariusz Szpakowski 3,0%
Jakub Krecidlo 3,0%
Maciej Turski 2,3%
Przemysław Saleta 1,4%
Łukasz Benz 1,3%
Rafał Dobrucki 1,2%

Którą z osób najbardziej lubisz słuchać i oglądać na Kanale Sportowym? KobietaMężczyzna
Krzysztof Stanowski 42,40% 45,20%
Mateusz Borek 41,80% 54,70%
Tomasz Smokowski 28,30% 29,10%
Adam Kotleszka 25,00% 29,60%
Wojciech Kowalczyk 19,10% 35,50%
Edward Durda 11,40% 17,10%
Michał Pol 10,80% 12,50%
Łukasz Tralka 10,20% 4,30%
Janusz Pindera 9,40% 11,20%
Dariusz Szpakowski 5,60% 3,00%
Łukasz Benz 4,60% 1,10%
Jakub Krecidlo 4,40% 2,90%
Rafał Dobrucki 4,30% 1,00%
Przemysław Saleta 0,00% 1,50%
Dominik Piechota 0,00% 3,10%
Maciej Turski 0,00% 2,30%

Którą z osób najbardziej lubisz słuchać i oglądać na Kanale Sportowym? <2425 – 3435 – 44>45
Mateusz Borek 50,9% 54,6% 62,6% 50,2%
Tomasz Smokowski 27,4% 27,4% 37,0% 49,6%
Michał Pol 12,2% 12,7% 11,0% 10,4%
Krzysztof Stanowski 42,0% 45,6% 57,2% 20,0%
Edward Durda 17,3% 18,3% 12,5% 18,7%
Janusz Pindera 8,9% 13,4% 10,8% 8,4%
Przemysław Saleta 1,4% 1,4% 1,7% 0,0%
Dariusz Szpakowski 2,3% 2,8% 3,8% 15,3%
Wojciech Kowalczyk 38,6% 34,2% 32,0% 13,4%
Łukasz Tralka 5,9% 3,4% 2,3% 18,6%
Dominik Piechota 4,0% 2,9% 1,7% 0,0%
Jakub Krecidlo 3,9% 2,3% 3,1% 4,1%
Łukasz Benz 1,2% 1,1% 1,2% 8,9%
Rafał Dobrucki 1,0% 1,2% 0,5% 6,6%
Adam Kotleszka 31,9% 30,7% 18,1% 12,3%
Maciej Turski 1,5% 3,1% 0,7% 3,7%

Którą z osób najbardziej lubisz słuchać i oglądać na Kanale Sportowym? podstawowezawodoweśredniewyższe
Mateusz Borek 25,2% 92,5% 57,5% 53,0%
Tomasz Smokowski 58,7% 54,5% 27,2% 28,2%
Wojciech Kowalczyk 18,2% 45,6% 38,1% 33,6%
Krzysztof Stanowski 7,8% 28,0% 45,9% 46,4%
Michał Pol 0,0% 18,0% 10,4% 13,5%
Edward Durda 15,1% 13,2% 18,1% 17,1%
Adam Kotleszka 6,4% 8,6% 29,2% 30,3%
Janusz Pindera 0,0% 0,0% 10,4% 12,7%
Przemysław Saleta 0,0% 0,0% 1,3% 1,6%
Dariusz Szpakowski 21,4% 0,0% 2,8% 2,8%
Łukasz Tralka 10,9% 0,0% 4,9% 4,2%
Dominik Piechota 0,0% 0,0% 4,0% 2,7%
Jakub Krecidlo 0,0% 0,0% 4,0% 2,5%
Łukasz Benz 15,5% 0,0% 0,8% 1,3%
Rafał Dobrucki 8,9% 0,0% 0,7% 1,2%
Maciej Turski 5,0% 0,0% 3,7% 1,6%