Jak rozpocząć testy wiedzy wewnątrz klubu lub związku sportowego?

Wysyłasz działacza na szkolenie? I co dalej?

Badanie reakcji uczestników na szkolenia i testy wiedzy jest niezwykle istotne. Na proces uczenia się wpływa ich efektywność – negatywna reakcja na szkolenia może skończyć się pogorszeniem się tego procesu. Bardzo często osoby przeprowadzające szkolenie bądź testy wiedzy błędnie oceniają wartość szkolenia uzyskując wysokie oceny z ankiet zadowolenia. Dobra ocena szkolenia nie jest gwarantem polepszenia wiedzy pracowników. Błędem jest postrzeganie wysokich ocen z ankiet po szkoleniu jako efektywnego wskaźnika szkolenia. Dzięki ankietom przeprowadzanym na platformie Webankieta dowiesz się, czy założone cele szkolenia zostały osiągnięte i stan wiedzy pracowników uległ faktycznej – a nie pozornej – poprawie.

Rozpocznij testy wiedzy na platformie Webankieta

Pomożemy Ci zoptymalizować twoje programy szkoleniowe dzięki którym usprawnisz testy rozwijające umiejętności twoich pracowników. Skorzystaj z jednego z przygotowanych przez zespół szablonów i dostosuj go do swoich potrzeb. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami – pomożemy ci zbudować odpowiadające potrzebom twojej firmy kwestionariusze a następnie efektywnie rozprowadzimy je wśród pracowników.