Jak rozpocząć ewaluację wydarzenia sportowego?

Badanie reakcji uczestników na szkolenia i imprezy sportowej jest niezwykle istotne. Na proces zdobywania klienta lub „kibica” wpływa ich efektywność – negatywna reakcja na szkolenia może skończyć się pogorszeniem się tego procesu. Bardzo często osoby przeprowadzające szkolenie błędnie oceniają wartość szkolenia uzyskując wysokie oceny z ankiet zadowolenia. Błędem jest postrzeganie wysokich ocen z ankiet po szkoleniu jako efektywnego wskaźnika szkolenia. Dzięki ankietom przeprowadzanym na platformie Webankieta dowiesz się, czy założone cele zostały osiągnięte i stan wiedzy pracowników uległ faktycznej – a nie pozornej – poprawie.

Pomożemy Ci zoptymalizować twoje procesy ewaluacyjne. Skorzystaj z jednego z przygotowanych przez nasz zespół Webankieta.pl szablonów i dostosuj go do swoich potrzeb. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami – pomożemy ci zbudować odpowiadające potrzebom kwestionariusze a następnie efektywnie rozprowadzimy je wśród docelowego klienta / kibica.

https://www.webankieta.pl/badania-pracownikow/testy-wiedzy