Warta w esie

Rycerska Kadra Polski. Raport z badań opinii kibiców.

Rycerska Kadra Polski – reprezentacja, która przenosi kibiców w podróż do historii, a tym samym dostarcza tak wiele emocji i wrażeń potrzebnych w codzienności. Emocje i wrażenia, które rodzą pasję.  Pasję zbudowaną na zaangażowaniu, waleczności, honorze, wierze we własne umiejętności a także na dobrej zabawie i mile spędzonym czasie.

Z pewnością wszystkie te elementy dla sympatyka rycerstwa są bardzo ważne. Każdy sport funkcjonuje dzięki swoim kibicom.

Celem każdej organizacji sportowej jest zbudowanie ze swoimi kibicami nierozerwalnej więzi nadającej wyjątkowość tej relacji. By to osiągnąć niezbędne jest poznanie w jak najlepszym stopniu swoich sympatyków i wyznaczenie wspólnego kierunku rozwoju. Kierunku rozwoju, do którego będą dążyć wszystkie osoby kochające ten sport obecnie, ale zarówno te, na których ta pasja wciąż czeka. Przedstawiamy Państwu raport badania ankietowego, które, mamy nadzieję, przyczyni się do rozwoju Rycerskiej Kadry Polski i całej jej społeczności.


Pobierz darmowy raport


Duża część osób biorących udział w badaniu nie miała jeszcze okazji zobaczyć na żywo, z wysokości trybun turnieju z udziałem Rycerskiej Kadry Polski (35,48%). Nie jest to jednak grupa, która znacząco odbiegała od pozostałych. Niemal 30% wzięło udział w jednym lub w dwóch turniejach. Zbliżone są także grupy osób, które widziały 6 turniejów i więcej oraz od 3 do 5 turniejów. Wniosek z pytania wyjawia się taki, iż żadna z grup znacząco nie odbiega od pozostałych.

Czynnik, który w największym stopniu wpłynął na podjęcie decyzji dotyczącej zobaczenia turnieju Kadry Rycerskiej to styl walki. Odpowiedź ta wskazało ponad 50% badanych (51,67%). Pokazuje to wśród ankietowanych, dużą pasję do rycerstwa. Sympatycy tego sportu starają się przekazać tę pasję bliskim sobie osobom. Czynnik, który wskazuje zachęcenie przez rodziny czy przyjaciół, zobaczenia turnieju uzyskał 33,33%. Bardzo małą popularnością cieszy się odpowiedź sugerująca wpływ rodziców (1,67%). Infrastruktura turniejowa to także czynnik, który nie ma dużego wpływu zachęcającego do wzięcia udziału w turnieju.

Sympatyk rycerstwa najczęściej pojawia się na turnieju w towarzystwie znajomych (85%). Pokazuje to, że turniej rycerstwa jest dla pasjonatów, formą dobrej rozrywki spędzania czasu wolnego. 40% ankietowanych odpowiedziało, że na turnieju towarzyszy im partner/partnerka/mąż/żona.

Turniej rycerstwa nie jest popularną formą, wśród badanych osób, do zorganizowania spotkania ze współpracownikiem czy partnerem biznesowym. Ankietowani także bardzo rzadko decydują się zabrać ze sobą na turniej rycerstwa dzieci (1,67%)   Najpoważniejszymi barierami, które uniemożliwiają sympatykom rycerstwa wziąć udział jako kibic w turnieju rycerskim są odpowiednio: czas dojazdu na turniej (52,59%) oraz koszty dojazdu (45,16%).
Cechy, które budują obraz Rycerskiej Kadry Polski to męskość (średnia 8,8/10); odwaga, śmiałość pewność siebie (średnia 8,75/10) oraz patriotyzm (średnia 8,59/10). Do cech, które w najmniejszy sposób, pasują do Rycerskiej Kadry Polski zaliczają się kontrowersyjność, problematyczność (średnia 4,05/10); dojrzałość, stabilność (średnia 6,48/10) oraz nowoczesność, postęp, rozwój (średnia 6,69/10). Są to cechy, które na pierwszy rzut oka, wydaję się trudnymi do zmiany. Cechą, nad którą można pracować jest przykładowo prospołeczność (średnia 6,81/10) czy otwartość/ kontakt  z fanami (średnia 7,52/10).   Źródłem, z którego ankietowani najczęściej czerpią informację o Rycerskiej Kadrze Polski jest Facebook (średnia 5,51/6) oraz YouTube (średnia 4,23/6). Niedaleko za tymi odpowiedziami znajduje się informacje przekazane od rodziny i znajomych. Nasuwający się wniosek jest taki, że tzw.: „marketing szeptany” nie odbiega znacząco od kontaktu z kibicami za pomocą mediów społecznościowych. Można wnioskować, że bardzo ważne jest dobrego, pozytywnego wrażenia na osobach biorących po raz pierwszy udział w turnieju. Źródłami informacji najmniej wpływającymi na badane osoby są radio (średnia 1,05/6); prasa/dzienniki (średnia 1,11/6) oraz telewizja (średnia 1,15/6). Źródłami, nad którymi można popracować są: Twitter (średnia 1,16/6) oraz Instagram (średnia 2,44/6). Mają one coraz to większe znaczenie w świecie sportowym oraz stają się coraz to popularniejszą formą dostępu do informacji.

Zdaniem ankietowanych na wsparciu sponsorskim Rycerskiej Kadry Polski, wizerunkowo najbardziej zyskałyby firmy z następujących branż: piwowarstwa (74,19%); turystyki i rekreacji (70,97%) oraz producenci alkoholi (62,37%).   Zdaniem osób biorących udział w badaniu rozpoznawalność Kadry Rycerstwa Polskiego w świecie sztuk walki jest mała. Średnia wynosi 3,59 (skala 1-10), co pokazuje, że przed Kadrą Rycerstwa sporo pracy, by zyskać miano popularnej.Analizując trzy rzeczy, które znacząco budują wizerunek Rycerskiej Kadry Polski można wskazać chociażby walkę, honor, ale także dobrą zabawę. Pokazuje to, jak ważne jest odpowiednie wyważenie tych cech.
W zdecydowanej większości osoby, które wzięły udział w badaniu to mężczyźni (78,49%), ale świat rycerstwa nie jest obcy także kobietom (21,51%). Grupę kobiet, biorąc pod uwagę charakter rycerstwa, można uznać za dość liczną z potencjałem na wzrost zainteresowania.   Zdecydowana większość badanych to zatrudnieni (63,44%). Dość liczną grupą są także studenci i uczniowie (22,58%). Pokazuje, to że rycerstwo może być także sportem dla osób młodych.   Głównymi zainteresowaniami ankietowanych to między innymi: amatorska aktywność fizyczna (53,76%). W dalszej kolejności można wyróżnić gry komputerowe (41,94%). Dalej można wyróżnić dosyć zbliżoną grupę następujących zainteresowań: muzyka, filmy i seriale, podróże, majsterkowanie. Co ciekawe dość małą popularnością cieszy się motoryzacja (16,13%). Najmniej popularne odpowiedzi to: zakupy w galerii handlowych (2,15%) oraz praca w ogrodzie (9,68%).

Większość osób nie jest skłonna podać wielkość swoich dochodów (23,66%). Przedziały, które najczęściej wskazano to odpowiednio 2000-2999 zł (19,35%) oraz 3000-3999 zł (17,20%).

„Wolny ring” to miejsce, w którym osoby biorące udział w badaniu miały możliwość przekazać dowolną treść na temat Rycerskiej Kadry Polski. Na pierwszy rzut oka widać, że ankietowani doceniają wkład włożony w rozwój tego sportu i trzymają kciuki za całą reprezentację.

Dostrzegają oni pewne obszary, które mogą wpłynąć na rozwój tej dyscypliny.Jednym z takich obszarów jest praca nad większym poziomem profesjonalizmu tego sportu: rozwój klubów i współpracy między nimi oraz polepszenie poziomu infrastruktury samych turniejów. Interesującą kwestią dla kibiców jest także: rozwój strony internetowej, zwiększona ilość materiałów na YouTube oraz transmisji. Ciekawą opinią jest zwrócenie uwagi na rozwój aktywności na turniejach, które dadzą możliwość urozmaicenia czasu kibicom.

 


Pobierz darmowy raport


 

Oddajmy głos Prezesowi, Damianowi Łakomskiemu:

„Sportowe Walki Rycerskie mimo istnienia już około 20 lat, nadal nie są znane szerszej publiczności. Od 2 lat powstałe w 2017 roku stowarzyszenie Rycerska Kadra Polski stara się dotrzeć do jak najszerszej publiczności oraz podmiotów które mogą wesprzeć nas finansowo oraz wizerunkowo.  Współpracujemy z Polskim Komitetem Sportów Nieolimpijskich którego jesteśmy członkiem od pierwszych miesięcy istnienia RKP.
Koordynujemy Polską Ligę Walk Rycerskich składającą się z 5-6 turniejów kategorii 5v5,  każdego roku. Turnieje organizowanie są w całej Polsce i łącznie gromadzą tysiące osób które oglądają zmagania najlepszych zawodników z Polski i zagranicy.  Dodatkowo nasze ligowe drużyny uczestniczą w lidze światowej, w której współzawodniczy prawie 200 klubów.

Liga pozwala na wybranie zawodników do Rycerskiej Kadry Polski i walkę na Mistrzostwa Świata w których uczestniczy już prawie 40 narodów.  Kadra Narodowa w klasyfikacjach medalowych najczęściej jest na podium a najlepszy polski klub należą do pierwszej dziesiątki klubów na świecie.  Sukcesy sportowe są, ale od strony finansowej nadal nie jest kolorowo. W celu propagowania naszego sportu i pozyskiwania funduszy oraz kontaktów biznesowych, podejmujemy się projektów takich jak:

- Pokazy walk rycerskich

- Warsztaty rycerskie

- Sprzedaż kalendarzy i gadżetów RKP

- Udział w reklamach marek, firm, filmów itp.

Jesteśmy na początku drogi do sukcesu i potrzebujemy rozpoznać otoczenie w którym istniejemy, poznać naszych sympatyków oraz potencjalnych partnerów biznesowych. Wiedza  o naszych słabych i silnych stronach, pozwoli na wykorzystanie naszego potencjału i poprawę tych cech które utrudniają nam rozwój.

 

Metodologia

Badanie opinii kibiców i sympatyków Rycerskiej Kadry Polski zostało przeprowadzone w sezonie 2018/19. Osobom badanym zostało udostępnione narzędzie w wersji on-line. W badaniu wzięło udział 813 respondentów. Zastosowano warstwowo-proporcjonalny dobór próby. Jednostką analizy w badaniu ilościowym byli kibice. Kwotami  w przedmiotowym badaniu były płeć i wiek.

Starannie dobrana próba losowa w połączeniu ze standaryzowanym kwestionariuszem ankiety umożliwiła trafne formułowanie wniosków  o objętej badaniami zbiorowości.

Narzędzie zostało rozpropagowane wśród kibiców i sympatyków poprzez dostępny dla wszystkich fanpage. Dodatkowo specyfika badanego obszaru oraz eliminacja wartości przypadkowych oraz nierealnych wykluczyła udział osób niezaangażowanych w zadaną problematykę.

 

RKP(13)-01 RKP(13)-02 RKP(13)-03 RKP(13)-04 RKP(13)-05 RKP(13)-06 RKP(13)-07 RKP(13)-08 RKP(13)-09 RKP(13)-10 RKP(13)-11 RKP(13)-12 RKP(13)-13 RKP(13)-14 RKP(13)-15 RKP(13)-16 RKP(13)-17 RKP(13)-18 RKP(13)-19 RKP(13)-20 RKP(13)-21 RKP(13)-22 RKP(13)-23 RKP(13)-24 RKP(13)-25 RKP(13)-26

Share Button