W przypadku większości projektów rekomendujemy prowadzenie badań z wykorzystaniem traingulacji metodologicznej. Triangulacja pozwala na uzyskanie bardziej wiarygodnych i pogłębionych wniosków, które nie mogłyby zostać wyciągnięte wyłącznie z badań fokusowych lub ankiet. Doświadczenie podpowiada nam, że tylko łączenie różnych rodzajów danych, źródeł informacji i metod analizy pozwala uchwycić problemy całościowo i dać klientowi wartościowe insighty.

Triangulacja w TriC ma trzy wymiary:

  • metody badawcze obejmują zarówno badania ilościowe (CAWI, CATI itd.), badania jakościowe (FGI, IDI itd.) jak i metody klasy desk research (np. analiza danych ekonomicznych, czy analiza treści internetowych),
  • źródła informacji są zwielokrotnione – posługujemy się zarówno tworzeniem informacji z danych ilościowych, jakościowych jak i z wytworzonych spontanicznie (tzn. nie w warunkach badawczych),
  • perspektywy metodologiczne są zróżnicowane nie tylko pod kątem podejścia do analizy danych, ale również w zakresie różnych dziedzin wiedzy. Analizujemy dane wykorzystując naszą wiedzę psychologiczną, socjologiczną i ekonomiczną.

Podejście takie pozwala na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu, np. udzielenie odpowiedzi na pytania o skalę zjawisk (dzięki zastosowaniu metod ilościowych) oraz głębsze zrozumienie specyfiki problemów (dzięki zastosowaniu metod jakościowych). Umożliwia również wykorzystanie mocnych stron każdej metody, przy wzajemnej neutralizacji ich słabości.