Rozwój Internetu zrewolucjonizował podejście do badań rynkowych. Informacje uzyskać można już nie tylko z banków danych statystycznych, czy za pomocą klasycznych technik badań jakościowych i ilościowych, ale również za pomocą przetwarzania i analizowania nieustrukturyzowanych danych pochodzących z serwisów internetowych. Projekty takie realizujemy za pomocą web data miningu.

Web data mining polega na automatycznym zbieraniu treści ze stron internetowych i ich analizie wykorzystującej techniki statystyczne znane jako data mining, czy text mining. Przykładowo, możemy stworzyć dla Twojej firmy mapę najbliższych przedsiębiorstw (wraz z oceną miejsc dla najlepszych inwestycji), analizę cen smartfonów na allegro, analizę wizerunku Twojej firmy w Internecie, etc. Wreszcie – web data mining jest nieodzowną techniką przy wszelkich projektach z wykorzystaniem analizy treści internetowych.