Parafia św. Mikołaja

Funkcjonowanie przygotowania młodzieży gimnazjalnej do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Parafii św. Mikołaja w Mosinie.

Celem głównym projektu jest: pozyskanie wiedzy umożliwiającej osobom odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania zacieśnienie i pogłębienie więzi z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W wyniku przeprowadzonych wewnętrznych badań chcieliśmy uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące przygotowania młodzieży gimnazjalnej do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Wywiady kwestionariuszowe N= 48.
Analiza statystyczna