Analiza zjawiska przemocy wymaga wprowadzenia określonej terminologii oraz uporządkowania informacji na temat jakiego typu działania określane mogą być mianem przemocy. Pewne trudności napotkać można już na samym początku, ponieważ w literaturze naukowej przemoc definiowana jest na wiele sposobów. Sposób postrzegania zjawiska przemocy jest natomiast spleciony nierozerwalnie z procesem demokratyzacji życia, którego fundamentalnym przejawem jest prawo do nietykalności osobistej.