Użyliśmy technik text mining do zbadania zjawiska społecznego

Czym jest skandal? Chyba przede wszystkim zjawiskiem społecznym. Pojawienie się mediów społecznościowych znacząco zwiększyło możliwości badania skandalu – możemy monitorować reakcję ludzi na zdarzenia właściwie natychmiastowo i z uwzględnieniem wszelkich szczegółowych wątków. Wiedza ta pozwala na odkrycie swego rodzaju anatomii kryzysów i epizodów „Wielkiego Oburzenia”, a w konsekwencji – odkrycie najlepszych możliwych reakcji na nie.

Tegoroczna Eurowizja  spełniała wszystkie warunki skandalu – zdarzenie było masowe, wyniki konkursu budziły skrajne emocje, a gdzieś w tle dostrzegano poczucia niesprawiedliwości i porażki, głęboko skryte za kolejnym niezbędnym elementem omawianego zjawiska – seksem. Zespół TriC nie mógł przejść obok tego obojętnie.