Opinia uczniów na temat podręczników do Chemii.

Badania wykonano w szkołach gimnazjalnych w całej Polsce.
Celem było stworzenie „idealnego” podręcznika do Chemii.

Wywiady kwestionariuszowe N= 700.
Analiza statystyczna