Celem głównym projektu była diagnoza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych zachodzących w województwie zachodniopomorskim oraz realizowanych w regionie działań z zakresu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą i wypracowanie koniecznych do wdrożenia rekomendacji służących podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw.