Badanie kibiców Odry Opole. Wyniki.
news
autorSport Analytics / 2019-03-26

W telegraficznym skrócie – 20 podstawowych wniosków:

 1. Ponad połowa kibiców chodzi na mecze regularnie (58%)

 2. Najczęstszymi powodami nieobecności na meczach Odry na stadionie są obowiązki służbowe oraz zobowiązania rodzinne.

 3. Ponad 40% kibiców Odry Opole ma staż kibicowski zawierający się pomiędzy 5 a 20 lat.

 4. Dla dużej części kibiców (65%) głównym powodem rozpoczęcia przygody z Odrą był fakt, iż jest to „lokalny klub”.

 5. Ponad połowa kibiców na mecze Odry przyjeżdża swoimi samochodami i większość z nich wykorzystuje bezpłatne miejsca parkingowe na ulicach.

 6. Zdecydowana większość kibiców (78%) zmierza prosto na stadion, nie korzystając z dodatkowych ofert klubowych (pub/sklep) oraz towarzyskich (spotkanie ze znajomymi).

 7. Najliczniejsze grupy kibiców pojawiają się na stadionie na 30 i 20 minut przed rozpoczęciem meczu

 8. Wygodniejsze trybuny oraz  wywiady/skróty emitowane na telebimach to główne czynniki, które mogłyby zachęcić kibiców do wcześniejszego przychodzenia na  Stadion

 9. Badani kibice wysoko ocenili bezpieczeństwo kibica podczas meczu, zachowanie ludzi wokół oraz ogólne bezpieczeństwo infrastruktury stadionu.

 10. Czterech na dziesięciu badanych nigdy nie spotkała się z agresywnymi zachowaniami na Stadionie Miejskim, ponad połowa osób zwróciła uwagę na obraźliwy język, z którym można zetknąć się w trakcie spotkań piłkarskich.

 11. Kibice dobrze ocenili atrakcyjność treści na klubowym profilu FB oraz szybkość nawiązania kontaktu z klubem poprzez media społecznościowe.

 12. Kibice zle oceniają organizację punktów gastronomicznych. Uważają również, że nie menu nie jest różnorodne.

 13. Zdecydowana większość kibiców na stadionie wydaje jednorazowo nie więcej niż 10 PLN.

 14. Blisko połowa badanych nie dokonuje żadnego zakupu z oferty klubowej w trakcie sezonu.

 15. Piątek (godz. 20.30) oraz sobota (godz. 18.00 oraz 20.30) to preferowane godziny meczowe

 16. Dla 70% kibiców oficjalna strona klubowa jest podstawowym źródłem informacji nt. klubu

 17. Prawie 40% osób badanych śledzi dyskusje na Forum Kibiców Odry Opole

 18. Kibice na stronie oczekują w pierwsze kolejności newsów oraz bieżących informacji z klubu.

 19. Najbardziej rozpoznawalnym sponsorem jest Grupa Azoty, w dalszej kolejności Sindbad oraz Eco.

 20. Dla ponad 60% kibiców piłkarze Odry Opole odgrywają ważną rolę w kształtowaniu wzorcowych postaw w lokalnej społeczności.

 

Wyniki:

 

Metodologia

Badanie opinii kibiców Odry Opole zostało przeprowadzone w lipcu 2018 roku. Osobom badanym zostało udostępnione narzędzie w wersji on-line.

W badaniu wzięło udział 1453 respondentów. W ostatecznej analizie wzięto pod uwagę odpowiedzi 978 kibiców i sympatyków. Wartość ta została uzyskana po odrzuceniu wartości odstających (przypadkowych i nierealnych).

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie kibiców klubu Odra Opole. Zastosowano warstwowo-proporcjonalny dobór próby. Jednostką analizy w badaniu ilościowym byli kibice. Kwotami w przedmiotowym badaniu były płeć i wiek. Starannie dobrana próba losowa w połączeniu ze standaryzowanym kwestionariuszem ankiety umożliwiła trafne formułowanie wniosków o objętej badaniami zbiorowości. Dzięki założonej metodologii z 95% pewnością osiągamy 2% błędu statystycznego.

Sport Success