Biała Gwiazda oczami kibiców - wyniki badań.
news
autorPaweł Chmielowski / 2018-03-09

Od 17 do 27 stycznia 2018 roku przeprowadzone zostało badanie opinii kibiców Wisły Kraków. Pora na przedstawienie jego wyników.

Badanie opinii kibiców Wisły Kraków zostało przeprowadzone między 17 a 27 stycznia 2018 roku. Osobom badanym zostało udostępnione narzędzie w wersji on-line. W badaniu wzięło udział 2245 respondentów. Zgodnie z konwencją statystyczną, usunięto wartości odstające (przypadkowe i nierealne). Było to już drugie badanie przeprowadzone przez Sport Analytics wśród kibiców „Białej Gwiazdy”. Pierwsze odbyło się rok temu. Pojawiła się zatem okazja do porównania wyników.

Zdecydowana większość, bo aż połowa badanych charakteryzuje siebie jako kibiców chodzących na mecze regularnie. W dalszej kolejności mamy do czynienia z kibicami okazjonalnymi. Trzecia grupa to posiadacze karnetów. Zdecydowana większość (41%) ogląda z trybun stadionu od trzech do dziewięciu spotkań w sezonie. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem minimalnie zmniejszyła się liczba kibiców okazjonalnych i tych, którzy chodzą tylko na mecze topowe. Bez zmian pozostaje odsetek kibiców, którzy nie chodzą na mecze, ale śledzą wyniki (13%). W tym roku wyróżniliśmy jednak wśród nich tych, którzy mieszkają za granicą - jest to niespełna 5 % badanych.

Podobnie jak w ubiegłym roku, najczęstszymi powodami nieobecności na meczach Wisły są obowiązki służbowe oraz zobowiązania rodzinne. Nieco rzadziej niż w poprzednim badaniu ankietowani odpowiadali, że oglądają mecze na żywo w telewizji lub że przyczyną ich nieobecności są godziny rozgrywania meczów lub ceny biletów.

Odpowiedzi na pytanie o to co było głównym powodem rozpoczęcia przygody z Wisłą Kraków są bardzo zbliżone do tych z 2017 roku. Nadal najczęściej wskazywany był wpływ rodziny lub przyjaciół. Drugim z kolei czynnikiem był fakt, iż Biała Gwiazda jest uważana za lokalny klub (tę odpowiedź wskazało nieco więcej kibiców niż przed rokiem). Obejrzenie meczu drużyny w telewizji miało nieco mniejszy wpływ niż w 2017 roku. Zdecydowana większość osób na mecze przychodzi ze znajomymi (69,8%) oraz z rodziną (29,2%). W pojedynkę przychodzi 17,4 % kibiców.

Lepsze punkty gastronomiczne na stadionie to najczęściej wskazywany czynnik, który mógłby zachęcić kibiców do wcześniejszego przychodzenia na stadion (41%, o 5% więcej niż przed rokiem). Inne częste odpowiedzi to więcej rozrywek i lepsze jedzenie (po 35%). W porównaniu z 2017 rokiem ponad 10% kibiców więcej zaznaczyło, że przydałoby się więcej punktów gastronomicznych.

Biorąc pod uwagę częstotliwość pojawiania się odpowiedzi dotyczących oferty cateringowej (tańsze jedzenie i napoje, większy wybór oferowanych produktów, wyższa ich jakość oraz dostępność) założyć należy, że zjawiska są ze sobą połączone. W porównaniu z badaniem sprzed roku spadła nieco liczba wskazań negatywnych zachowań na stadionie, szczególnie jeśli chodzi o bójki (19% w porównaniu z 33% w 2017 roku). Ponad połowa osób spotkała się z rzucaniem rac na boisko, jest to jednak mniej niż w rok temu (53% w porównaniu z 66,5%). Połowa z badanych zwróciła uwagę na obraźliwy język, z którym można zetknąć się w trakcie spotkań piłkarskich. Niemal 75% kibiców zgadza się z tezą, że piłkarze Wisły Kraków odgrywają ważną rolę w kształtowaniu wzorcowych postaw w lokalnej społeczności. Tyle samo sympatyków Białej Gwiazdy jest zainteresowanych zaangażowaniem społecznym klubu.

Ankietowani wykazali wiele inicjatywy i pomysłowości w prezentowaniu swoich propozycji dotyczących aktywności organizowanych przez klub, które mogłyby ich zainteresować, których dotyczyło pytanie otwarte. Kibice Białej Gwiazdy zdecydowanie najczęściej pisali o spotkaniach z piłkarzami, szczególnie organizowanych dla szkół. Dobrze oceniają spotkania z zawodnikami w centrach handlowych, chcieliby też łączonych spotkań zawodników różnych sekcji klubu. Ponadto są też zainteresowani możliwością spotkań z władzami klubu - kibice chcą mieć okazję wypowiedzieć się na ważne dla nich tematy i poczuć, że ich opinia ma znaczenie.

Niezmiernie ważne jest dla kibiców zaangażowanie klubu i piłkarzy w akcje charytatywne, które wciągają też samych kibiców. Szczególnie podkreślają akcje wspierające domy dziecka i szpitale dziecięce oraz krwiodawstwo. Pozytywnie były oceniane wcześniejsze lub bieżące akcje prowadzone przez Wisłę Kraków: Wiślacki TweetUp, 12 Bohater, udział w Szlachetnej Paczce, Kibicuję Fair Play, jak również turnieje Jorkyballa. Jest też zainteresowanie imprezami rodzinnymi, jak np. pikniki. Częste są też propozycje organizacji turniejów piłkarzy-amatorów (oczywiście najlepiej z możliwością zagrania z piłkarzami ulubionego klubu) oraz turniejów w grę komputerową FIFA.

Kibice chcą, by klub kultywował swoją historię poprzez przypominanie o byłych gwiazdach, działalność muzeum, podkreślanie związków klubu z miastem i regionem. Bardzo entuzjastycznie oceniany jest Dzień Wiślaka 19.06. Interesują ich też akcje i wydarzenia o charakterze patriotycznym i chętnie widzieliby na nich także działaczy klubu i piłkarzy.

Wypowiadali się też bardzo licznie kibice, którzy nie mieszkają w stolicy Małopolski (jest ich blisko połowa). Byliby zainteresowani promocją Wisły Kraków w mniejszych miejscowościach w okolicach Krakowa, szczególnie w formie wsparcia dla lokalnych klubów sportowych (z podkreśleniem sekcji dziecięcych i młodzieżowych) oraz oczywiście spotkań z piłkarzami. Na koniec warto wspomnieć, że sympatyków Białej Gwiazdy bardzo interesuje funkcjonowanie klubu „od kuchni”. Chcieliby mieć możliwość zwiedzania stadionu wraz z jego zapleczem i klubowych ośrodków. Są też zainteresowani stażami w klubie i szkoleniami (np. dotyczącymi skautingu). Warto na koniec podkreślić, że sami kibice chcą, aby klub przeciwdziałał negatywnym zjawiskom na stadionie, takim jak agresja czy dyskryminacja.

Sport Success