Współtworzymy moduł "Psychologia i analityka w sporcie" na Uniwersytecie SWPS.
news
autorPaweł Chmielowski / 2017-02-24

Cel i tematyka bloku psychologii i analityki w sporcie.

Coaching i psychologia sportu

Z założenia zajęcia mają za zadanie ukazanie wiedzy z zakresu psychologii niezbędnej słuchaczowi do sprawnego poruszania się w teorii obszarowej. Dają też one sposobność do pozyskania umiejętności wykorzystania (w podstawowym zakresie) metod i narzędzi.

TEMATYKA:

 • Miejsce psychologii i psychologa w sporcie.
 • Psychologia sportu a coaching w sporcie.
 • Zjawiska i procesy psychologiczne zachodzące w sporcie.
 • Osobowość, intelekt, emocje, postawy i sprawność psychomotoryczna w sporcie.
 • Teorie, metody i techniki stosowane w celu poprawy osiągnięć i ogólnego funkcjonowania osób uprawiających sport.
 • Zasady współpracy psychologa sportowego z klubem, organizacją sportową i zawodnikiem indywidualnym.
 • Rola psychologa sportowego w procesie zarządzania klubem sportowym, organizacją sportową oraz karierą sportowca indywidualneg

Funkcjonowanie zawodnika w klubie sportowym ENEA AZS Poznań

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w obszary praktyki we współczesnym zarządzaniu klubem sportowym i organizacją sportową. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania stosowane
w klubach sportowych, z ukierunkowaniem na analizę struktury organizacyjnej klubu ENEA AZS Poznań oraz sekcji koszykówki organizacji środowiskowej AZS Poznań. W trakcie zajęć położony zostanie duży nacisk na pracę grupową ukierunkowaną na przygotowanie draftu strategii zarządzania małym lub średnim klubem.

TEMATYKA:

 • Podstawowe obszary zarządzania klubem małej i średniej wielkości.
 • Zasady realizacji celów statutowych.
 • Podstawowe modele struktur organizacyjnych klubów i organizacji sportowych.
 • Relacje pomiędzy zarządzaniem organizacją a aktywnościami marketingowymi, społecznymi, trenerskimi
  i sportowymi.
 • Dobór i zarządzanie kadrą sportową, trenerską i administracyjną.
 • Zarządzanie klubem a otoczenie zewnętrzne klubu i organizacji sportowej.

Analityka sportowa 

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych założeń analityki sportowej. Zajęcia w formie wykładowej zakładają również, obok budowy zasobów wiedzy, kształtowanie świadomości w zakresie możliwości zastosowań analityki sportowej dla potrzeb rozwoju klubu i kariery sportowca indywidualnego.

TEMATYKA:

 1. Podstawowe definicje w analityce sportowej
 2. Analityka sportowa jako źródło pozyskiwania wiedzy w zakresie zachowań zawodniczych
 3. Analityka sportowa jako źródło pozyskiwania wiedzy w zakresie potrzeb i segmentacji kibiców
 4. Analityka sportowa jako źródło pozyskiwania wiedzy o procesach dziejących się wewnątrz organizacji (data mining)
 5. Idea „audience/supporters development” jako potencjał rozwojowy klubu

Prowadzący zajęcia:

Dr Mikołaj Koterski - absolwent psychologii SWPS. Od 2007 roku prowadzi działaność doradczo-szkolenową pod nazwą PSYCHOLOGIAIPRACA.PL. Autor programu i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Coaching realizowanych od 2009 r. na Wydziałach Zamiejscowych Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu. W ramach tych studiów prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności coachingowe. Wspiera sportowców w psychologicznym przygotowaniu do rywalizacji. Specjalizuje się we współpracy z trenerami i zawodnikami sportów walki: Taekwondo i MMA.

mgr Łukasz Zarzycki - absolwent Zarządzania na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, praca licencjacka i magisterska
z tematyki zarządzania klubem sportowym i karierą sportową. Instruktor koszykówki. W latach 2006-2007 kierownik sekcji koszykówki AZS Poznań. Od 2007 roku piastuje stanowisko Dyrektora Sportowego Sekcji Koszykówki Organizacji Środowiskowej AZS Poznań oraz I-ligowego klubu koszykówki kobiecej ENEA AZS Poznań. Do jego obowiązków należy kompleksowe zarządzanie działaniami sekcji koszykówki AZS (13 grup wiekowych) oraz kierowanie klubem sportowym ENEA AZS Poznań. Koordynator pilotażowego projektu Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki tworzonego przez Polski Związek Koszykówki i Ministerstwo Sportu. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wielkopolski Związek Koszykówki. Od 2015 roku Radny Gminy Czerwonak, członek Komisji Sportu i Oświaty, Przewodniczący Klubu Radnych.

mgr Paweł Chmielowski - socjolog, matematyk, przedsiębiorca, analityk sportowy, specjalista z zakresu badań ilościowych i statystyki. Współwłaściciel Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych TriC. Realizator usług badawczych dla placówek dyplomatycznych. Współpracował z wieloma jednostkami naukowymi, pracownikami uczelni wyższych oraz władzami samorządów. Realizator usług z zakresu analityki sportowej dla klubów sportowych (m.in. Lecha Poznań, Wisły Kraków, PSŻ Poznań, Sparty Betard Wrocław, ENEA AZS Poznań, Spójni Gdynia, Krispolu Września, Biofarmu Basket Poznań, Reprezentacji Polski w KickBoxingu oraz Żeglarskiej Klasy Omega) i sponsorów klubów sportowych (m.in. STS). Współtwórca marek „Sport Analytics – Analityka Sportowa” oraz „Sport Success – Agencja Marketingu Sportowego”. Współtwórca adaptacji koncepcji „Audience Development” dla potrzeb sportu – „Supporter Development”. Obecnie również dziennikarz dwutygodnika Nasz Głos Poznański. W karierze występował z głosem eksperckim w mediach: Telewizji WTK, Radiu Emaus i Naszym Głosie Poznańskim.

 

 

Sport Success