Sondaż wyborczy kibiców piłkarskich.
news
autorPaweł Chmielowski / 2017-02-20

Wyraźny podział oraz zaostrzający się dyskurs polityczny Polaków, kształtują charakter rodzimej kultury politycznej. Okoliczność ta dodatnio stymuluje zapotrzebowanie na sondowanie politycznych sympatii oraz wyborczych preferencji. Kluczem właściwej strategii marketingowej w tym obszarze jest umiejętność odnalezienia w mozaice rynku wyborczego, segmentu wyborców niezdecydowanych. Perspektywa demograficzna przypisuje skłonność do określonych identyfikacji politycznych danym grupom społecznym. W ostatnim czasie grupą bodajże najczęściej kojarzoną z preferencją w kierunku szeroko rozumianych przekonań prawicowych, stanowią kibice. Wgląd w sympatie polityczne kibiców piłkarskich wydaje się zatem interesującym zagadnieniem.

Wyniki ankiety ujawniają po pierwsze, iż środowiska kibicowskie charakteryzują się dość dobrze zdefiniowaną identyfikacją polityczną. Świadczy o tym stosunkowo niewielki odsetek odpowiedzi nie wiem (5,4%) i nie głosuję (6,8%), w pytaniu dotyczącym aktualnego wyborczego poparcia. Analizowany segment nie wydaje się zatem miejscem, w którym specjaliści od marketingu politycznego mogliby poszukiwać wyborców niezdecydowanych. Wbrew pozorom nie jest to jednak obszar jednolity. Największą popularnością cieszy się Kukiz"15. Poparcie dla tej partii zadeklarowało 24% badanych. Na drugim miejscu plasuje się Wolność, z 19% poparciem. Deklarowane poparcie dla Ruchu Narodowego sięga 16,5%, zaś na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 13,3% badanych. Odnotowane poparcie dla Platformy Obywatelskiej (4,9) i Nowoczesnej (4,2), jest tutaj wyraźnie niższe, zaś najmniejszą popularnością cieszą się ex aequo Partia Zieloni oraz Unia Europejskich Demokratów (0,1%).          

Jeśli chodzi o przedział wiekowy, wśród najmłodszych wyborców (18-24 lat) największą popularnością cieszą się: Wolność (23,3%), Kukiz"15 (22,6%) oraz Ruch Narodowy (19,2%). Wyborcy w wieku 25-34 lat zagłosowaliby w pierwszym rzędzie na Kukiz"15 (27,1%), dalej na Wolność (19%) oraz Ruch Narodowy (16,6%). Przedział wiekowy 35-44 lat koncentruje wyborców skłaniających się przede wszystkim ku Kukiz"15 (24,2%), PiS (21,8%) oraz Ruchowi Narodowemu (10%). Starsi wyborcy podzieleni są przede wszystkim między PiS a PO. W grupie wiekowej 45-54 na PiS głosowałoby 27,9% kibiców, zaś na PO 18,6%. Wśród wyborców w wieku 55-64 lat polaryzacja ta jest jeszcze bardziej widoczna. Na PiS głosowałoby tu 50% badanych zaś na PO 37,5%. Wraz z wiekiem polityczne preferencje kibiców coraz wyraźniej odzwierciedlają główne podziały politycznego spektrum.

Kibice piłkarscy stanowią zatem grupę w dużym stopniu politycznie określoną, choć ich sympatie kształtują się niejednolicie. Nie ma przy tym - co również stanowiło przedmiot badania - istotnych różnic deklarowanego poparcia politycznego determinowanych płcią oraz miejscem.

[dr Piotr Pawlak, politolog]

Komentarze przedstawicieli partii politycznych:

Robert Anacki [Wolność]

Wyniki przeprowadzonego sondażu nie są dla nas zaskoczeniem, wręcz przeciwnie są potwierdzeniem faktu, że środowisko kibiców w sposób jednoznaczny utożsamia się z wartościami narodowymi, które dla nas, konserwatywnych-liberałów są czymś ponadczasowym. Nie jesteśmy państwowcami, staramy się patrzeć w przyszłość, szanując przeszłość i czerpiąc z niej naukę. Niezwykle cieszy nas, że środowisko kibiców w sposób zdecydowany i jednoznaczny potrafi wyrazić własne zdanie oraz określić swoje stanowisko, chociażby w materii przywracania pamięci prawdziwym bohaterom narodowym. To dzięki kibicom symbole narodowe odzyskują należne im miejsce w przekazie dla młodego pokolenia. Jako Partia Wolność kibicujemy takim postawom. Czołem Wielkiej Polsce. Wiceprezes Partii Wolność, ale przede wszystkim sympatyk piłki nożnej i były piłkarz.

Krzysztof Bosak [Ruch Narodowy]

Udostępnione wyniki badań świadczą moim zdaniem przede wszystkim o tym, że środowisko kibicowskie dużo bardziej świadomie myśli o polityce niż przeciętny obywatel. Cieszą mnie dobre wyniki sił tzw. antysystemowych. Mimo, że inicjatywy polityczne Kukiza czy Korwin-Mikkego są konkurencyjne wobec Ruchu Narodowego, to nasi wyborcy stanowią wspólny zbiór i dobre wyniki tych formacji są także dla nas dobrym prognostykiem na przyszłość, ponieważ wyborca rozczarowany Kukizem czy Korwinem może swe sympatie skierować ku naszemu ugrupowaniu. Kilkunastoprocentowy wynik Ruchu Narodowego również jest bardzo zadowalający, szczególnie że jest nawet wyższy niż poparcie PiS wśród kibiców. To co również pokazuje wysoką świadomość środowiska kibiców to niskie poparcie sił liberalnych (Nowoczesna, PO) i neomarksistowskich (Razem).

Katarzyna Koperska [.Nowoczesna]

"Nowoczesna Ryszarda Petru wciąż jest młodym ugrupowaniem na polskiej scenie politycznej, tym samym musimy znacznie więcej czasu i energii poświęcać na przekonanie Polaków do naszego programu. Jesteśmy partią, która stawia sobie za cel wolność w życiu Polaków, nie narzucanie przez państwo jak mamy żyć i jak myśleć. Chcemy umacniać wartości demokratyczne i państwo prawa w naszym kraju. Sprzeciwiamy się kolejnym nakazom i zakazom, które dotykają różne grupy społeczne. Wynik sondażu i deklarowane poparcie dla Nowoczesnej z pewnością wskazuje nam ile pracy jeszcze przed nami, by przekonać grupę kibiców piłkarskich, którzy przecież są reprezentantami różnych zawodów, grup społecznych, są osobami w różnym przekroju wiekowym, do naszych wartości. Wysokie poparcie dla różnych partii prawicowych i konserwatywnych nie jest zaskakujące, ale jesteśmy przekonani, że nowoczesne państwo, które nie obciąża swoich obywateli kolejnymi podatkami, zakazami i nakazami, które szanuje prawa i wolności Polaków jest tym co będzie przekonywało ostatecznie do poparcia Nowoczesnej."

Metodologia

Sondaż zrealizowano w dniach 16-17 lutego 2017 roku na próbie 1508 kibiców piłkarskich reprezentujących kluby Ekstraklasy. Jako technikę przyjęto ankietę internetową. Link z dostępem do ankiety kolportowano poprzez portal 12zawodnik.pl, sportanalytics.pl oraz pośród osób z własnej bazy danych. Ze zgromadzonego materiału badawczego (8090 ankiet) – wylosowano zgodnie z przyjętym rozkładem próbę badawczą 1508 kwestionariuszy. Rozkład próby oparto o przeprowadzony wcześniej sondaż diagnostyczny firmy Humlard „Kibice 2015”. Dobór warstwowo – losowy, gdzie warstwami były płeć, wiek, klub (na podstawie średniej frekwencji dla klubów w sezonie 2015/16).

 

Na którą partię polityczną lub ruch społeczny oddał(a)byś swój głos w najbliższych wyborach parlamentarnych?  


Kukiz"15 - Paweł Kukiz    24%
Wolność - Janusz Korwin-Mikke    19%
Ruch Narodowy - Robert Winnicki    16.5%
Prawo i Sprawiedliwość - Jarosław Kaczyński    13.3%
Platforma Obywatelska - Grzegorz Schetyna    4.9 %
.Nowoczesna - Ryszard Petru    4.2 %
Razem - Adrian Zandberg    1 %
SLD - Włodzimierz Czarzasty    0.9 %
Prawica RP - Marek Jurek    0.8 %
Kongres Nowej Prawicy - Stanisław Żółtek    0.5 %
PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz    0.4 %
Twój Ruch - Janusz Palikot    0.3 %
Zieloni - Marek Kossakowski    0.1 %
Unia Europejskich Demokratów - Elżbieta Binczycka    0.1 %
Inny komitet    1.9 %
Nie głosuje    6.8 %
Nie wiem    5.4 %

Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółową analizą zachęcamy do kontaktu.

 

 

 

 

Sport Success