Opinie kibiców PSŻ Poznań. Wyniki badań. Raport
news
autorSport Analytics / 2016-12-19

Badanie opinii kibiców i sympatyków PSŻ Poznań zostało przeprowadzone pomiędzy 4 a 16 października 2016 roku. Osobom badanym zostało udostępnione narzędzie w wersji on-line. W badaniu wzięło udział 985 respondentów. Wartość ta została uzyskana po odrzuceniu odpowiedzi osób poniżej 18 roku życia (osoby nie brały udziału w badaniu – w przypadku zaznaczenia wieku poniżej 18 roku życia automatycznie wyświetlany był ekran podziękowania za udział). Dodatkowo, zgodnie z konwencją statystyczną, usuniętowartości odstające (przypadkowe i nierealne).
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie kibiców klubu PSŻ Poznań. Zastosowano warstwowo-proporcjonalny dobór próby. Jednostką analizy w badaniu ilościowym byli kibice. Kwotami w przedmiotowym badaniu były płeć i wiek. Starannie dobrana próba losowa w połączeniu ze standaryzowanym kwestionariuszem ankiety umożliwiła trafne formułowanie wniosków o objętej badaniami zbiorowości. Dzięki założonej metodologii z 95% pewnością osiągamy 3% błędu statystycznego.
Narzędzie zostało rozpropagowane wśród kibiców i sympatyków klubu poprzez dostępny dla wszystkich fanpage klubowy. Dodatkowo specyfika badanego obszaru oraz eliminacja wartości przypadkowych oraz nierealnych wykluczyła udział osób niezaangażowanych w problematykę klubową.

Raport do ściągnięcia: http://tinyurl.com/skorpionywpoznaniu

Wybrane wnioski:

Frekwencja

W Poznaniu istnieje spore zainteresowanie żużlem. Dokładnie 47,42% badanych okazjonalnie chodzi na mecze, a po-nad 38% jest na golęcińskim obiekcie stałym gościem. Dodatkowo, niemal 10% ankieterów nie chodzi na spotkania, ale mimo to na bieżąco śledzi wyniki jeżdżącej w stolicy Wielkopolski Sparty Wrocław. Oprócz tego 3,51% należy do Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla, a 0,41% jest zawodowo związane z PSŻ. Jedynie 4,12% badanych deklaruje, że nigdy nie było na meczu żużlowym w Poznaniu oraz nie śledzi wyników zarówno WTS Sparty Wrocław oraz PSŻ Poznań.

Zdecydowana większość uczestników badania interesuje się speedwayem od wielu lat. 40,43% z nich na mecze żużlowe chodzi od 5-14 lat. Dość znacząca jest grupa najbardziej doświadczonych widzów – obiekty żużlowe od co najmniej 25 lat odwiedza 23,23% ankietowanych. Kilka punktów procentowych za nimi plasują się kibice o stosunkowo długim stażu, którzy zmagania na torze oglądają od 15-24 lat – jest ich 18,18%. Od jednego do czterech lat doświadczenia z żużlem ma 12,90%. Osób nowych na motoarenach jest stosunkowo mało, ponieważ swój debiut w trakcie ostatniego roku zanotowało tylko 4,30%. Jedynie 0,86%ankietowanycht udzieliło odpowiedzi „nigdy nie byłem na meczu”. Na pierwszy rzut oka widać więc, że tej dyscyplinie brakuje przypływu nowych fanów, dotychczasowych potrafi jednak utrzymać na wiele lat.

Widzowie żużla swój debiut na meczu zawdzięczają w dużej części swoim bliskim. 42,86% badanych na swoje pierwsze spotkanie poszło za namową przyjaciół, na 24,46% wpływ mieli rodzice. Bardzo ważni okazali się być konkretni zawodnicy – co piąty ankietowany (20,56%) chciał zobaczyć na własne oczy swojego ulubieńca w akcji. Dla wielu zachętą do przyjścia na stadion były walory estetyczne, takie jak styl jazdy drużyny (14,29%) oraz infrastruktura na obiekcie (9,31%). 11,52% uznało oglądanie zmagań na żywo za kolejny krok po wcześniejszym śledzeniu jej wyników podczas transmisji w telewizji. Dla 9,52% chodzenie na areny stało się możliwe dzięki pojawieniu się większej ilości większego wolnego czasu. 22,51% badanych wskazało inne przyczyny pierwszego pojawienia się na stadionie żużlowym – wśród nich często przewijało się zainteresowanie tą dyscypliną, kibicowanie danemu klubowi, emocje towarzyszące meczom i widowiskowość dyscypliny, ważna okazała się być również atmosfera panująca na trybunach.

Większość kibiców na Golęcin dojeżdżała samochodem własnym lub znajomych (odpowiednio 58,35% i 7,16% badanych). Drugim najczęstszym środkiem transportu, za którego pomocą miłośnicy żużla w Poznaniu docierali na stadion, była komunikacja miejska – tę opcję wybrało 34,92% ankietowanych. 17,57% osób biorących udział w badaniu na poznański obiekt docierało za pomocą własnych mięśni – pieszo bądź na rowerze. Na podróż pociągiem zdecydowało się 4,77%. Pozostałe sposoby dotarcia na mecz były wymieniane bardzo rzadko i osiągały wyniki poniżej 1% – minibusem lub vanem ze znajomymi udawało się 0,87%, a auto-busem PKS 0,43%. Żaden z badanych kibiców nie jeździł na mecze specjalnie zorganizowanymi autokarami.

Golęcin znajduje się w dość znacznej odległości od centrum, również w pobliżu nie ma wielu miejsc, w którym kibice mogliby spędzać czas przed meczami. Doskonale widać to w wynikach ankiety. Aż 77,87% badanych nie chodzi nigdzie przed zawodami tylko kieruje się od razu na stadion. 11,06% spożywa posiłki na obiekcie, 10,63% posila się w innych miejscach. Znajomych odwiedza 7,59%, a do barów i restauracji przy stadionie zagląda 7,38% ankietowanych. Czas w pubach spędza 3,90% kibiców, a kawiarnie, które nie kojarzą się ze sportowymi emocjami, zaledwie 1,52%. Miłośnicy żużla nie mają problemów z punktualnością, nie spędzają jednak na stadionie zbyt wiele czasu. Tylko 2,39% pojawia się ponad dwie godziny przed prezentacją, a 2,17% około dwóch. Znacznie więcej fanów przychodzi na trybuny około godziny przed rozpoczęciem zmagań – jest to 11,50%. Na trzy kwadranse przed prezentacją zjawia się podobna ilość badanych – 10,20%. Największy przyrost sympatyków można zaobserwować dwadzieścia-trzydzieści minut przed spotkaniem – jest to odpowiednio 20,39% i 26,03%. Swoje miejsce dziesięć minut przed meczem zajmuje 15,40%, a grupa przychodzących na ostatnią chwilę stanowi 11,93%.

Ty jako kibic

Podczas meczów odbywających się na Golęcinie nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów. Najczęściej spotykanym według badanych był wulgarny język, którym posługiwali się widzowie na trybu-nach – z taką sytuacją spotkało się 31,89% ankietowanych. Pozostałe problemy były doprawdy
marginalne – świadkiem bójki było 3,90% uczestników, postępowanie uznawane za dyskryminację płciową zauważyło 1,74% kibiców, rasistowskie zachowania oraz wrzucanie rac na tor odnotowało po 1,30%, a dyskryminację orientacji seksualnych 0,43%. Zdecydowana większość uczestników badania (66,38%) nie odnotowała żadnego z wyżej wspomnianych zachowań

Wydatki kibica

Kibice zasiadający na trybunach golęcińskiego obiektu wydają się wpisywać w stereotyp oszczędnego Poznaniaka i niezbyt chętnie wydają na stadionie swoje pieniądze. Na przekąski oferowane podczas meczów największa grupa ankietowanych wydaje max. 10zł – jest to 73,75%. Fani decydujący się na wydatek rzędu 11-20zł są już znacznie mniej liczni i stanowią 16,27%. Powyżej 20zł wydaje 4,34% i jest to najmniejszy zbiór odpowiedzi.

Internet

XXI wiek to czas Internetu – to tam większość miłośników żużla szuka aktualności dotyczących czarnego spor-tu. Niemal 2/3 ankietowanych codziennie sprawdza sieć w celu znalezienia nowych wiadomości – 44,30% robi to kilkukrotnie w ciągu dnia, a 20,22% wystarczy tylko jeden raz do przeczytania interesujących go ma-teriałów. Regularnością na poziomie 2-3 razy tygodniu może pochwalić się 18,71% badanych. Rzadziej, tylko jeden raz w trakcie siedmiu dni, informacji w Internecie wyszukuje 11,61% osób.

Pytanie o dodatkowe aktywności podejmowane przez klub, badani najczęściej są zainteresowani spotkaniami z zawodnikami. Oprócz tego istnieje wśród fanów zapotrzebowanie na różnego rodzaju festyny, pikniki oraz inne imprezy rodzinne. Widać tu zależność z pytaniem dotyczącym osób towarzyszących na meczach – wielu kibiców na Golęcin chodziło z rodziną. Dodatkowo, część ankietowanych proponuje przeprowadzanie akcji charytatywnych. Sporo osób nie zdradza jednak zainteresowania żadną dodatkową działalnością.
Bardzo zainteresowanych aktywnością klubu w społeczności lokalnej kibiców jest 17,63%.

 

Raport do ściągnięcia: http://tinyurl.com/skorpionywpoznaniu

 

 

Sport Success