Najman – Trybała. Badanie wizerunku. Wyniki.

Jak pisał sam Marcin Najman pisał Od ostatniej walki minęło już kilka dni. kurz opadł. Dnia 14 czerwca pojawiła się pogłoska, że jego ostatni przeciwnik podejmie się rewanżu w ringu bokserskim.   Postanowiliśmy zapytać kibiców, czy chcieliby obejrzeć ponownie takie starcie. 

Badanie zrealizowano w dniach 14 – 18 czerwca 2019 roku na próbie 1104 osób. Jako technikę przyjęto ankietę internetową. Link z dostępem do ankiety kolportowano poprzez portal sportanalytics.pl oraz pośród osób z własnej bazy danych. Ze zgromadzonego materiału badawczego (2840 ankiet) – wylosowano zgodnie z przyjętym rozkładem próbę badawczą 1206 kwestionariuszy. Dobór warstwowo – losowy, gdzie warstwami były płeć i wiek. Badanie nie nosi znamion reprezentatywności.

Zdecydowana większość ankietowanych chciałaby ponownie zobaczyć walkę Najman – Trybała. Najmocniej nastają na rewanż osoby w wieku powyżej 45 roku życia (83%), osoby z wykształceniem wyższym (68%) oraz emeryci i renciści (75%). Co może wydawać się zaskoczeniem przeciwne temu pojedynkowi są osoby młode (poniżej 24 roku życia).

Obaj zawodnicy nie zostali wysoko ocenieni przez kibiców. To co należy podkreślić to to, że u obu Panów najlepiej postrzegane są wartości rodzinne. Widać natomiast wyraźną różnicę w ocenach między zawodnikami. W każdym z aspektów lepiej oceniany jest Paweł Trybała. W oczy rzuca się jedynie wskaźnik dotyczący kontrowersyjności i problematyczności. Tutaj zdecydowanie wyższe wartości notuje Marcin Najman. Nie jest to jednak pozytywna ocena.

Mężczyźni lepiej niż kobiety oceniają prospołeczność, poczucie humoru i inteligencje Marcina Najmana. Paweł Trybała w praktycznie każdym wskaźniku posiada lepsze oceny od kobiet. Jedynym wyjątkiem jest kontrowersyjność. Tutaj surowiej jest oceniany przez płeć brzydką.

 

Jak bardzo kojarzą się Twoim zdaniem poniższe cechy z Marcinem Najmanem i Pawłem Trybałą? (skala 1- 10)

Marcin Najman (skala 1 – 10)

Paweł Trybała (skala 1 – 10)

 Siła, moc, waleczność

2,53

6,85

 Poczucie humoru, żartobliwość

3,36

6,89

 Dojrzałość, stabilność

3,05

6,52

 Prestiż, renoma, uznanie

2,44

6,02

 Dynamika, ruch, żwawość

2,35

7,04

 Prospołeczność

3,12

6,06

 Inteligencja, kreatywność, pomysłowość

3,04

6,24

 Wiarygodność, autentyczność, szczerość

2,51

6,33

 Uczciwość, sprawiedliwość

2,71

6,18

 Nowoczesność, postępowość, rozwój

2,52

6,89

 Piękno, uroda, styl i elegancja

2,23

6,62

 Męskość

2,81

7,08

 Pracowitość, solidność, gorliwość

2,83

7,08

 Odwaga, śmiałość, pewność siebie

4,06

7,41

 Kontrowersyjność, problematyczność

6,27

4,24

 Patriotyzm

4,04

6,09

 Dostępność, otwartość (kontakt z fanami)

3,23

7,10

 Wartości rodzinne

5,23

8,80

 Motywowanie, inspirowanie, dzielenie się wiedza

2,70

6,47

Marcin Najman

Średnia (skala 1 – 10)

 Poczucie humoru, żartobliwość

Kobieta

2,16

Mężczyzna

4,43

Ogółem

3,27

 Prospołeczność

Kobieta

2,37

Mężczyzna

3,70

Ogółem

3,02

 Inteligencja, kreatywność, pomysłowość

Kobieta

2,19

Mężczyzna

3,78

Ogółem

2,98

Paweł Trybała

Średnia (skala 1 – 10)

 Siła, moc, waleczność

Kobieta

8,82

Mężczyzna

7,00

Ogółem

7,93

 Poczucie humoru, żartobliwość

Kobieta

8,82

Mężczyzna

7,03

Ogółem

7,94

 Dojrzałość, stabilność

Kobieta

8,52

Mężczyzna

6,62

Ogółem

7,58

 Prestiż, renoma, uznanie

Kobieta

8,37

Mężczyzna

5,83

Ogółem

7,12

 Dynamika, ruch, żwawość

Kobieta

9,05

Mężczyzna

7,13

Ogółem

8,11

 Prospołeczność

Kobieta

8,10

Mężczyzna

6,18

Ogółem

7,15

 Inteligencja, kreatywność, pomysłowość

Kobieta

8,42

Mężczyzna

6,12

Ogółem

7,29

 Wiarygodność, autentyczność, szczerość

Kobieta

8,27

Mężczyzna

6,47

Ogółem

7,39

 Uczciwość, sprawiedliwość

Kobieta

8,32

Mężczyzna

6,12

Ogółem

7,25

 Nowoczesność, postępowość, rozwój

Kobieta

8,90

Mężczyzna

6,88

Ogółem

7,91

 Piękno, uroda, styl i elegancja

Kobieta

8,65

Mężczyzna

6,57

Ogółem

7,62

 Męskość

Kobieta

8,89

Mężczyzna

7,25

Ogółem

8,08

 Pracowitość, solidność, gorliwość

Kobieta

8,85

Mężczyzna

7,30

Ogółem

8,08

 Odwaga, śmiałość, pewność siebie

Kobieta

9,11

Mężczyzna

7,80

Ogółem

8,47

 Kontrowersyjność, problematyczność

Kobieta

4,67

Mężczyzna

5,72

Ogółem

5,19

 Patriotyzm

Kobieta

7,90

Mężczyzna

6,28

Ogółem

7,11

 Dostępność, otwartość (kontakt z fanami)

Kobieta

8,85

Mężczyzna

7,28

Ogółem

8,08

 Wartości rodzinne

Kobieta

9,45

Mężczyzna

8,30

Ogółem

8,89

 Motywowanie, inspirowanie, dzielenie się wiedza

Kobieta

8,52

Mężczyzna

6,41

Ogółem

7,48

Share Button