Co oferujemy?

Sport Analytics wprowadził na rynek usługę łączącą w sobie pozyskiwanie informacji z danych wewnętrznych i zewnętrznych. Usługa skierowana jest do wszystkich klubów, organizacji sportowych, które zbierają lub zamierzają zbierać rozmaite dane w celu wykorzystania ich do zwiększenia efektywnośc.
Usługa nie ma ograniczeń – obejmuje zarówno niewielkie, szybkie analizy jak i tworzenie skomplikowanych algorytmów data mining dla ogromnych systemów bazodanowych:

  • Zaawansowana analiza danych z systemów CRM (segmentacje klientów, badanie „lejków sprzedażowych”, identyfikowanie potencjalnych klientów, indywidualizowanie kampanii mailingowych etc.),
  • Analiza danych z różnych źródeł internetowych
  • Prognozy sprzedaży, wejść na stronę, konwersji,
  • Przewidywanie rezultatów działań podejmowanych przez klub / organizację,
  • Określanie skuteczności działań podejmowanych przez klub / organizację.

Dla kogo?

Kto powinien skorzystać z tej usługi? Przede wszystkim:

  • Kluby i organizacje sportowe ,
  • Start-upy,
  • Firmy działające w obszarze fitness nastawione na rozwój i nowoczesne zarządzanie,
  • Firmy posiadające wszelkiego rodzaju komputerowe systemy zarządzania (np. CRM) lub bazy danych, które dotąd nie były analizowane lub były analizowane pobieżnie,
  • Firmy, które w jakikolwiek sposób gromadzą dane i nie wyobrażają sobie prowadzenia biznesu bez choćby MS Excel.

Na czym to polega?

Etap 1: Wysłanie zapytania

Jeśli nie masz bazy danych kibiców / sympatyków to daj nam znać:) Pomożemy ją zbudować i pokażemy Ci jak nią zarządzać. Jeśli bazę masz to Ty przesyłasz nam część swoich danych w dowolnym formacie (csv, tsv, xls, xlix, txt) l, a my proponujemy rozwiązanie, które zwiększy efektywność Twojego klubu / organizacji sportowej.. Pamiętaj, że wystarczy nam tylko wycinek bazy danych – np. pierwsze 10 wierszy, nazwy kolumn lub ogólna struktura danych. Nie musisz udostępniać nam wszystkich swoich danych.

Etap 2: Rozpoznanie

Zespół naszych analityków, data scientists bada możliwości wykorzystania danych, zastosowania na nich modelów predykcyjnych, data mining, czy nawet text mining. Innymi słowy – zastanawiamy się w jaki sposób można z tych danych wydobyć wiedzę potrzebną do usprawnienia przedsiębiorstwa. Po tym czasie otrzymujesz od nas mini-raport wskazujący takie możliwości i przedstawiający wstępny cennik usług.

Etap 3: Podpisanie umowy i nasze działania

W dniu, w którym podpiszesz z nami umowę, wyślesz nam pełną bazę lub wskażesz, skąd moglibyśmy zebrać potrzebne dane. W tym momencie zaczynamy nasze działania, przedstawiamy szczegółowe rozwiązania, konsultujemy dokładny kształt ostatecznego produktu i uzgadniamy, jaka wiedza byłaby dla Ciebie najbardziej wartościowa (innymi słowy – co wyczytamy z danych).

Etap 4: Ostateczny produkt

W zależności od wyrażonych wcześniej oczekiwań przygotowujemy dla Ciebie ostateczny produkt. Może być to zarówno raport w formacie PDF, nowa baza danych, interaktywny dokument HTML lub wręcz aplikacja webowa. Niezależnie od formatu – ostateczny produkt będzie zawierał odpowiedzi na najważniejsze, zadane przez Ciebie pytania. Będzie najlepszą ściągą do podejmowania decyzji biznesowych.

Cena

Ceny mogą być bardzo różne w zależności od stopnia skomplikowania zadania, kształtu ostatecznego produktu (np. aplikacja będzie droższa niż raport PDF) i czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia.

Tytuł projektu :

Cel projektu

Harmonogram
(np. czas przeznaczony na uzyskanie wyników i wniosków z badań, możliwy termin rozpoczęcia i zakończenia badań)

Budżet badawczy
(przybliżona kwota netto)

„Wolny ring” – informacje dodatkowe, uwagi, sugestie

Dane kontaktowe: email